Kursusbeskrivelse  fra
  RYTMERNES VERDEN 
v/  Anders Shagembe  Jørgensen 

Mælkebøtten 172 - 1440 Kbh. K 

Tlf:  28 68 19 58
www.shagembe.dk

E-mail: shagembe@gmail.com

 

       AFRIKANSK DANS

 Trommedanse, trommespil, rytmik & sang

fra Tanzania og omegn, for voksne, unge & børn.

 

FORMÅL:
   Kursets formål er at formidle den Øst-afrikanske KUCHEZA-traditions mangeårige erfaringer for at bruge sang, dans & rytmer, som et værktøj til motorisk, fysisk & musisk træning, og ikke mindst som et socialt middel til kollektiv leg, såvel som individuel improvisation.
 

MÅLGRUPPE: 
  Pædagoger,  skolelærere (musik, drama, idræt, indskoling), børn (fra 3 år) & unge,

 

FORM:
  Deltagerne får mulighed for at prøve helhedens forskellige rytmer og elementer: Kor/ forsang, pige-/drenge-bevægelser og leg med rytmer & bevægelser.
   Vi finder en plads til alle, al efter temperament og øvelse,  og vi opbygger en trommegruppe bestående af kursusdeltagere.


INDHOLD:
 Tanzaniansk trommedans  - KUCHAZA -  Èt ord for dans, sang, spil & leg, som en samlet helhed  ... Suppleret med perler fra Vest- & Syd-Afrika.
(...Og evt. Hip-Hop til trommerytmer, afhængig af målgruppe - bedst til børn over 7 år).

Vi gennemgår KUCHEZA-VÆRKTØJET opbygning:  Rytmernes sammensætning, signalgivning og samspillet med  kor/ dansere,  forsanger/ danse-leder  og evt. solodanser.  


Kurset for voksne vil indeholde en beskrivelse af den rytmiske, motoriske og koreografiske formåen hos børn på forskellige alderstrin,  i relation til de anvendte danse, suppleret med dertilhørende pædagogiske fif.

 

Beskrivelse af danse & rytmer:
Dansene er hhv. sjove, legende, dynamiske, smukke,  jordbundne og rig på sang, gensidig respons og samarbejde.
  Dansene tilhører forskellige stilarterne, nogle med en fri fantasifuld koreografi, andre med en mere fast & synkron koreografi, nogle bruger elementer som vi mest kender fra jonglering, mim & klovnerier eller danse-akrobatik og free-style, andre stilarter minder mere om noget vi kender fra Europas trampe & kæde-danse fra Nordskandinavien, Balkan og keltisk kultur.
  Både rytmer, sang, & bevægelser er bygget over en let tilgængelig bund, med flere lag af overbygninger med tiltagende sværhedsgrad, som gør det muligt for alle at deltage på deres eget niveau.  - Rytmerne er i 2/4, 6/8 og polyrytmik.  Vi spiller på stik- & hånd-trommer  & div. perkussions.
 

                 Vi vil kaste os ud i:
  - Kædedanse ("Slangedanse")
  - Arbejdsdanse
  - Sangdanse
  - Navne-sange & -danse, ramme-sange & -danse
  - Danse lavet til  (eller tilpasset danske) børn
  - Dans med stave (symbolisere arbejdshakker).
  - Mimiske legende & akrobatiske danse,  ("Hulepinsvinedans").
  - Mange livlige sange med danske sangbare oversættelser om hverdagen,
     naturen, menneskene, leg & eventyr.

  

    PRAKTISKE BEMÆRKNINGER

Deltagerantal:
  Max. ca. 40 deltagere.  (Hvis mere end ca. 20 deltagere og over 3 timer, bør der være to instruktører).
 

Lokale- & instrument-behov:
Sal el. stor rum ( minus  lavt til loftet) med trægulv og rimelig akustik og mulighed for opbevaring af trommer.

   Jeg kan medbringe instrumenter til ca. 8 pers. Der kan evt. blive behov for yderlig at låne instrumenter - Congas, bongo & perkussions.
   Hvis videoeksempler fra traditionel dansefestival i Tanzania ønskes, skal vi også bruge en videofremviser.
 

Undervisningstid:
 Efter ønske, mellem 3 og 15 timer fordelt på flere dage, (da gentagelse, genkendelse & fortrolighed er en vigtig del af "Kucheca-værktøjet").
3 - 5 timer dagligt.   Eller  weekendkursus:  fredag: kl. 18 - 21,  lør. & søn. 10 - 16.
 

Undervisningsmaterialer:
- Vi benytter os af afrikanske genbrugs- & træ-trommer, bongo, maracas & div. percussions (evt. suppleret med institutionens egne instrumenter: congas, rørtrommer, perc. mm.).  - Evt. suppleret med lidt foredrag og video eksempler fra Tanzania.
- Tekstsamling med sangbare oversættelser beskrivelser af grundlæggende rytme- & bevægelses-mønster og baggrundshistorier om hver enkelt sang, kan tilbydes kursisterne for et mindre beløb.

SE UDPLUK fra samlingen af sangtekster:  http://www.shagembe.dk/tekst.doc/ex-fra-sangbog.html
 

Min baggrund:
  Jeg har beskæftiget mig med kultur, musik & dans fra Afrika, især Tanzania, siden 1981, gået på danse-højskole

og løbende deltaget på kurser hos herboende el. gæstende afrikanere.
    Arbejdet freelance med undervisning af børn & voksne siden 88  bl.a. for: 

Rytmisk Børneskole,  3. Verdens Aftenskole, MS, SFOF, PMF, DGI,  Byens Børn,

Images of Africa og på utallige skoler, institutioner, biblioteker og kulturhuse.
    Siden 87 har jeg været på 3 studierejser til Øst-afrika- med støtte fra  Dansk Artistforbund  & Danida,

og deltaget i lokale kurser & festivaler med traditionel musik, dans & kultur og boet hos traditionel dansegruppe.

 

 

SE MERE  om tilbud med undervisning, workshops & aktiviteter med afrikansk dans, trommespil & rytmik: http://www.shagembe.dk/afrikansk.dans.rytmik.og.kultur.html

Eksempel på PRESSE-OMTALE (citatudpluk):

"Jonglør og medicinmand Anders Jørgensen - rejsende i afrikansk dans & livsglæde - sprudlede og rev alle ungerne med sig i den afrikanske rytmeopvisning...  ...og det må nok siges at han besidder en vis evne til at tryllebinde børn i alle aldre... det rykkede med afrikanske rytmer i børnehaven..." (fra Trustrup på Djursland - lokalavis))

http://www.shagembe.dk/skan-link/artikl.trustrup.gif

 

UDTALELSER, REFERENCER & OMTALE - Citat-udpluk & Oversigt af referencer  

 

Ekstra instruktør:
 Ønskes ekstra musikere eller dansere er der bl.a. mulighed for samarbejde med herboende tanzanianere, 

f.eks.: Sabina Shabani, Said Mohammad, Mette Bengaard, mfl.  se: BAGGRUND / Samarbejdspartnere