Fra Anders Jørgensen  Tlf: 28 68 19 58 
E-mail: shagembe@gmail.com

www.shagembe.dk

 

UDDRAG fra      "Shagembes" Sangbog
 

Som i sin fulde udgave består af op til 14 titler i flere variationer

(afrikansk, dansk & gendigtninger for børn & voksne)

med anvisninger af hovedtræk i rytmik & bevægelse.

For hver titel er der en lille historie om dansens & sangens baggrunden,

som ofte handler om forskellige sider af den afrikanske hverdag.

- - -

Her er eksempler på sanglege / trommedanse

som egner sig til skole- & børnehavebørn

 

JAMBO AFRIKA
SANGLEG / TROMMEDANS 

Dansk udgave

//: Go`daggo`daggo`dag _. Go`dag til Afrika  _ :// 

/: En og to og tre  _,  en og to og tre  _. 
En og toen og to
en, og en, og en    :/ 

A-stykke
Synges
skiftevis af forsanger (FS) og Kor (f.eks. 4 gange i alt).  
B-stykke: 
Synges
fælles en, evt. to gange.  
Vi skiftes til at klappe på hænder & lår (evt. sammen med sidemand), og tæller de gange vi klapper samme sted. 
 
 

 

Udgave på swahili

//: Jambojambojambo  Hujambo  Afrika * :// 
 
 

/: Habari yakohabari yako
Nzuri tu - Nzuri tu
Salama,  safi  tu * :/

  A-styk: 
 Aktion som ovenfor. 
*(Oversættelse: 
   Go`dag x 3,  goddag til Afrika).
 
  B-styk: 
 Klapper som i danske udgave. 
*(Oversættelse:  
"Hvordan går det med dig ? 
   Det går kun godt. 
  Fredeligt, helt fint")

Baggrund
 

  Stammer fra Kenya, oprindeligt en fiskersang, men den har på sin vej til Danmark og rundt i det afrikanske danse & undervisnings-miljø undergået flere omskrivninger & varianter. I denne udgave handler den om at møde Afrika & det Østafrikanske fællessprog SWAHILI.  Det kender de afrikanske børn også lidt til. I de Østafrikanske skoler kommer børnene fra alle landets forskellige stammer (med hver deres sprog) og må først lære et nyt sprog -swahili, for at lære at læse & skrive. Det er deres fællessprog, det er ikke nogen bestemt stammes sprog -  Det skal de kende for at kunne snakke med folk fra andre stammer,  i skolen,  i regeringen og på  kontorer.

 

Sangen er (i sin oprindelige udgave) bragt hertil af  Said Mohammad, herboende musiker &

danser fra Kenya,  i denne udgave bearbejdet af Shagembe.

- - -

 

 

HAM  WANGELELA

 

SANGLEG                                         Dansk udgave:

 

           A-stykke:

/: Ham wangelela han danser no`et    

   så godt, så godt :

 

B-stykke:

 /: _ og han forstår, xx og han forstår

                       

   at slå på en tromme :/

/: han maler meget korn xx på malesten :/

 

/: og driller alle danserne :/

/: med glæææædesråb :/

                                                                            

   Ju-huuu !  

 

Synges af FS / Kor på skift.

  Man kan mime indholdet af de enkelte sætninger mens man synger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FS & Kor,  på èn gang.     

Hujer, hviner el. triller alle, som de nu er bedst til 

                                              

 

Baggrund

   Denne sang hører til "Hakkedansene". En stilart som kendes hos hele  sukuma-stammen, under navnet Bagobogobo  - Arbejdsdanse som ofte udføres med stave, der symbolisere arbejdshakker, og som jongleres og svinges rundt med en utrolig fart og behændighed, til dynamiske rytmer fra store olietøndetrommer.

 

Sangen er lavet af Edward M. Ntemi, herboende sukama fra Bujora, ved Viktoriasøen i Tanza-

nia. Teksten er "fordansket" af Sander Nielsen og bearbejdet af Shagembe.

- - -

FUGLEJAGTEN
SANGDANS / TROMMEDANS:

Brug følgende remser, mens bevægelserne mimes.
 

 

  A-stykke: 

//: Har i set en fugl, en fugl, 
en fugl _ :// 

 

B-stykke:

(Klar, parat, start, nu) 
En
fugl der,   og der _,  (og) en to tre 
 (Og en gang til)  ...  
En fugl der,   og der _,  (og) en to tre 

 

 C-stykke

:/Fuglene flyver mod midten nu, 
   fuglene flyver tilbage igen. 
 (op på æslet) 
En
to tre (pause) og fald ned :/ 
 

 

  A-styk: 
FS
/ kor:  skiftes  x gange  
  Vi rider rundt i en cirkel

  
  B-styk:  
- Startsignal fra FS  
FS/Kor:  Vi peger   
FS:  (udfylder pausen)  
Kor:  Peger. 

  C-styk
FS
/Kor: "Flyver" mod cirkelmidten 
          ...og tilbage i cirklen 

FS: udfylder pausen 
 Kor: hopper 3. gange & "falder af æslet"  
 

 
IMPROVITATIONSLEG med dyrebevægelser:
Find på flere remser om dyr m. tilhørende bevægelser,  sammen med børnene.
Her er et eksempler...

ABEDANS

//: Har I set en abe,  en abe, en aaaabe ://

(har du set en gorilla en go-rilla -rilla)

 

/: En abe der, og der, og en to tre :/

 /: Aberne plukker bananer højt,

       aberne plukker bananer lavt.

og skrælle, og skrælle   og skrælle,

pause og haps :/

Baggrunden
   "Fuglejagten
" handler om de tanzanianske drengenes arbejde med at holde de vilde fugle
væk fra deres marker med ris & majs.  Dansen udspringer af de karakteristiske legende & mimende "Hulepindvinedanse" - Bunungule som Sukumastammen selv kalder dem.
  Hulepinsvine-danserne er jægere, eksperter i at fange det berygtede*  hulepinsvin, (*pga. de "giftige" pigge, ødelæggelse af afgrøder og deres pussige opførsel). I Dansen er hulepind-svinedanserne eksperter i : Artisteri & akrobatik - Klovnerier og Solo- improvisationer - Dansende mim  om arbejde, hverdag, eventyr & natur.
   Rytmerne spilles i forskellige stilarter. Både svære og skæve rytmer, men ind imellem også i lettere og mere genkendelige (4.-dels) rytmer, og man kan godt møde samme dans(skabelon) udført i vidt forskellige stilarter & grundrytmer, ved forskellige lejligheder og steder.
   Det er i en, for os danskere, lettere forståelig udgave (2/4-rytme), at den, har cirkuleret rundt i landet, siden 7o`erne.

Dansen er kommet til DK via herboende Edwardi. Ntemi - Danse & sangmester fra Bujora i Tanzania.
Her bearbejdet for danske børn af Shagembe.
  - - - 

 

LILLE MARIANNA

SANG-DANS

 

 

              På dansk:                                                                                                                   På sukuma    (stammesprog fra Viktoriasøen)          

 

 

 A-stykke

/: _ Lille Marianna    sir` hun er for ung til at gifte sig :/     

 

 B-stykke

/: Men hun bærer vand hjem fra brønden, 

så hun kan sagtens gifte sig :/       

 

 

 /: _Mariana n`dono    lelo kutolwa alilema :/

       

                                

 /: Ukojako minzi makoye  

lelo kutolwa alilema :/

                     

 

Baggrund

   Sangen handler om, at piger i Afrika nogen gange bliver gift mens de er unge, og det er ikke altid, de selv bliver spurgt.  Nå de har lært at bære ting, f.eks. vand el. en kurv med mad  på hovedet (uden at holde), så er de ved at blive dygtige nok, til at blive mor og få familie,  - at blive gift.  Og så begynder folk at snakke, om med hvem & om hvornår de mon skal giftes.

                   Sangen kommer fra Edwardi Ntemi, herboende sukuma, fra  Bujora i TZ,  oversat af Utamadunigruppen.

 

 
Signatur- & rytme- forklaring:
 

Fed tekst  =  De stavelser som også spilles/markeres af danse-trommen i trommedansenes B-stykker (& C)

      x         =  Et slag fra dansetrommem (som ligger i en pause i sangen)
alm. tekst     =  Forsangerens signaler,  f.eks: "Klar, parat, start..." eller udfyldning af pauser.
      _         =  Viser det sted pulsen / betoningen, skal plasères, der man ville klappe, hvis man klapper i takt til sangen).
  /: ...... :/   =  Gentagelsestegn. Teksten skal gentages en gang,
//: ...... ://   =          "                 gentages  x antal gange
                     Som hovedregel synger forsanger èn gang  og koret gentager.

   Hvis man vil akkompagnere TROMMEDANSENE  med rytmer, lader man blot et par trommer spille ("sige") de remser og betoninger der ovenfor er skrevet med  fed skrift i B-stykket. Disse trommer kalder vi "Dansetrommer", og de må gerne have en dyb lyd.  I A-stykket holdes lav profil.  For ikke at overdøve den indledende sang, holder de sig til pulsen el. ex: stik mod stik.
   Derunder lægger vi en gennemgående grundrytme (fra start til slut - uden pauser, incl. A- stykket) i disse tilfælde en 2/4-rytme ex: "1 - 2, 1 - 2, højre venstre sutsko", eller: " Ga-ta-lop, ga-ta-lop..." spillet af små trommer (kaldet lilletrommer) eller rasler (maracas).
   Plus en puls, som ligger på hver understregning, spillet på en større tromme m. stik, evt. tamburin.